Jocs i Paviments Infantils

Jocs i Paviments Infantils (Santa Coloma de Gramenet i Esparreguera) La nostra secció  de jocs i paviments infantils mica en mica va avançant terreny i, a part de ser els muntadors oficials de la marca Kompan a tot el territori català , recentment hem estat adjudicataris del muntatge de paviment de cautxú a l’àrea de[…]

Esporga

Esporga (Sant Boi de Llobregat) Fa pocs dies hem estat adjudicataris del servei d’Esporga de l’arbrat viari de Sant Boi de Llobregat. Aquesta feina ha de començar durant la primera quinzena de gener  . La previsió és esporgar més de 2.600 arbres a tot el municipi i el termini és de dos mesos i mig[…]

Parc de les lletres Catalanes

Parc de les lletres Catalanes (Tarragona) En breu s’iniciarà per l’ajuntament de Tarragona la urbanització del parc de les lletres catalanes , en aquest cas la obra esp ortarà a terme mitjançant UTE amb la empresa EMTE SERVICES. Les tasques més importants a realitzar són:  Instal·lació de la xarxa de sanejament. Pavimentació de tot el[…]

Urbanització del Carrer Vilademàger

Urbanització del Carrer Vilademàger (La Llacuna) Recentment, l’Ajuntament de La Llacuna ens ha adjudicat les obres d’urbanització del carrer Vilademàger del municipi. Aquestes feines començaran a partir de febrer-març del proper any i el termini previst és de 3 mesos. Bàsicament es tractarà de: Formació de nous serveis d’aigua potable, baixa tensió, enllumenat, clavegueram i[…]

Millora de Camí del Sorral

Millora de Camí del Sorral (Area Metropolitana de Barcelona) A principis de desembre s’iniciaren les obres de millora del Camí del Sorral al Prat de Llobregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  Obra dirigida pels tècnics de la AMB en directa col·laboració amb els serveis tècnics de l’ajuntament del municipi. La previsió és finalitzar a principis[…]

Millora al Parc Forestal

Millora al Parc Forestal (Mataró) El passat mes de novembre s’iniciaren les obres de Millores al Parc Forestal per l’Ajuntament de Mataró . L’obra té una durada prevista de tres mesos i les tasques principals es corresponen a: Noves plantacions d’arbrat a les esplanades d’esbarjo. Instal·lació de reg per goteig, reforç de sota bosc amb[…]