Urbanització del Carrer Vilademàger

Urbanització del Carrer Vilademàger

(La Llacuna)

Recentment, l’Ajuntament de La Llacuna ens ha adjudicat les obres d’urbanització del carrer Vilademàger del municipi. Aquestes feines començaran a partir de febrer-març del proper any i el termini previst és de 3 mesos. Bàsicament es tractarà de:

  • Formació de nous serveis d’aigua potable, baixa tensió, enllumenat, clavegueram i telecomunicacions.
  • Nova pavimentació amb calçada de paviment asfàltic i voreres amb peces de paviment prefabricat.
  • Plantació d’arbrat viari ornamental.