Jardineria

Servei integral de construcció i manteniment de jardins, parcs i zones verdes; així com tasques relacionades.

OBRA CIVIL

Condicionament de terrenys, demolicions, excavacions, perfilats; urbanització, drenatges, sanejaments i abastiment d’aigua. Mobiliari urbà, senyalització i equipaments. Construcció i manteniment de camins i paviments. Tancaments i mamposteria ornamentals, murs de contenció, control de l’erosió mitjançant gabions.

INSTAL·LACIONS

Disseny, instal·lació, control i manteniment de xarxes de reg automatitzades i instal·lacions elèctriques.

ARBORICULTURA

Esporga especialitzada, abatiments controlats, arrabassaments, trasplantaments, projectes de gestió d’arbrat, avaluació del riscos, reforços estructurals, des compactació del sòl, etc.

GESTIÓ INTEGRADA DE PLAGUES

Diagnosi, control, seguiment i tractaments fitosanitaris, amb criteris de lluita integrada. Equips d’atomització, polvorització i tractaments radiculars.

REVEGETACIÓ D’ESPAIS NATURALS

Tècniques de bioenginyeria. Estudis, hidrosembres, plantacions, envelliment de roques, restauració de riberes, malles i mantes orgàniques.

EL NOSTRE COMPROMIS

La nostra empresa està certificada en les normes ISO 9001 de qualitat , ISO 14001 de medi ambient i OSHAS 18001 de gestió de la salut i seguretat en el treball

SERVEIS D'OBRA DE JARDINERIA, EXECUCIÓ D'OBRA CIVIL D'URBANITZACIÓ DE VIALS PÚBLICS I INSTAL·LACIÓ DE COMPLEMENTS I ACCESSORIS. RESTAURACIÓ PAISSATGISTICA. CONTROL FITOSANITARI. HIDROSEMBRA. DEPURACIÓ NATURAL AMB TÈCNIQUES DE BIOENGINYERIA. COMERCIALITZACIÓ DE PLANTES, ARBUSTOS I COMPLEMENTS DE JARDINERIA.

Obres i Serveis Singulars

Ultimes Notícies