Treballs extraordinaris de reposició d’arbrat per raons de seguretat a la ciutat de Lleida

Treballs extraordinaris de reposició d’arbrat per raons de seguretat a la ciutat de Lleida

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Lleida
Localització: Lleida
Fi d’obra: 2007
Termini d’execució: 8 mesos
Paraules clau: Tala, plantació d’arbrat, instal·lació de reg i drenatge.
Descripció: L’obra consisteix en la reposició d’arbrat viari per motius de seguretat a diferents carrers de Lleida. Per fer aquesta tasca es van talar i arrabassar 252 arbres de 60-80cm de diàmetre i es van plantar 170 Morus alba i 77 Celtis australis. Es va instal·lar també un sistema de reg amb més de 1900 m de canonada de distribució amb la corresponent demolició i reposició dels paviments de la vorera. Tanmateix es va instal·lar un sistema de drenatge amb tub ranurat i graves de uns 650m.