Serveis de tractament fitosanitari, endoterapia i control biològic en l’arbrat viari de la ciutat de Barcelona

Serveis de tractament fitosanitari, endoterapia i control biològic en l'arbrat viari de la ciutat de Barcelona

Entitat contratant: Ajuntament de Barcelona
Localització: Barcelona
Fin d'obra: Des de 2010 fins l'actualitat
Descripció: Les darreres reglamentacions en tractaments fitosanitaris, i l'entrada en breu de la directiva europea 91/414/CEE, està fent replantejar els tractaments químics en espais públics. Des de Moix, Servei i Obres SL som coneixedors d'aquest fet i des de fa anys tenim una línia de treball sota el ventall de la lluita integrada. Aquesta engloba la lluita bilògica i fruit a'questa experiència, l'Ajuntament de Barcelona ens ha confiat el servei de lluita biològica, compaginat amb tractaments aeris, d'una part de l'arbrat de Barcelona.