Obres de rehabilitació del Parc del Laberint d’Horta

Obres de rehabilitació del Parc del Laberint d'Horta

Entitat contractant: Parcs i Jardins, Aj. Barcelona
Localització: Barcelona
Termini d’execució: En execució
Descripció: Impermeabilització de les basses i fonts ornamentals, millora del drenatge de la cascada, segregació de les xarxes d’aigua potable, modificacions en les fonts de beure, realització de paviment de sauló, reparació dels murs de la banda dreta del parc.