POMO d’horts lúdics, C/ Alacant-Polígon Salines Sant Boi de Llobregat

POMO d'horts lúdics, C/ Alacant-Polígon Salines Sant Boi de Llobregat

o-de-moix

Entitat contractant: AJuntament Sant Boi de Llobregat
Localització: Sant Boi de Llobregat
Fi d'obra: 2003
Termini execució: 4 mesos
Paraules clau: Instal·lació mobiliari urbà i jardineria
Descripció: Moviments de terres, sanejaments i abastiments d'aigua, formació de murs i tanques, paviments, instal·lacions de serveis, mobiliari urbà, jardineria i il·luminació.