Remodelació de la Plaça de l´Esport i Jardins de Bonaventura Pedemonte

Remodelació de la Plaça de l´Esport i Jardins de Bonaventura Pedemonte

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Localització: Sant Andreu de la Barca
Fi d’obra: 2006
Termini d’execució: 6,5 mesos
Paraules clau: Moviment de terres, hidrosembres, plantacions i senyalització. Adequació i millora de zona enjardinada, tala i abatiment d’arbrat, sanejament i abastiment d’aigua, instal·lació de serveis, mobiliari urbà i enllumenat, instal·lació de reg, drenatges, millores en vials, paviments i murs, sembres i plantacions, senyalització viaria.
Descripció: L’obra va consistir en la remodelació de la Plaça de l’esport a Sant Andreu de la Barca, que després passà a anomenar-se Plaça de Montserrat Roig. Es van construir uns murs de contenció amb xapa d’acer corten per salvar el fort desnivell amb un dels carrers contigus. Es van realitzar una xarxa de camins amb lloses de formigó construïdes in-situ de 1,6mx1,2m, amb acabat rentat a l’àcid. Aquests camins es van combinar amb paviments tous de sauló. També es va realitzar uns paviments d’asfalt colorejat per places d’aparcament i vials per vehicles. Es va dotar a la plaça d’un sistema de sanejament. Finalment aquesta plaça es va enjardinar amb diferents espècies arbòries, arbustives i herbàcies i alhora es mantingué aquella vegetació existent més interessant i es va refer el sistema de reg.