Obres de rehabilitació i millora de la Plaça d’Ernest Lluch i jardins Bacardí

Obres de rehabilitació i millora de la Plaça d’Ernest Lluch i jardins Bacardí

o-de-moix

Entitat contractant: Parcs i Jardins de Barcelona
Localització: Barri de les Corts, Barcelona
Fi d’obra: 2007
Termini d’execució: 3 mesos
Paraules clau: Formació de murs de formigó, instal•lació d’enllumenat i reg, mobiliari urbà i jocs infantils, paviments, jardineria i plantacions.
Descripció: Plaça Ernest Lluch, es proposa l'obertura de nous accessos des del nivell inferior de la plaça mitjançant rampes accessibles, la creació de parterres amb a l'implantació d'arbustos i plantes vivaces, la creació de la infraestructura de rec necessària per al manteniment de la vegetació, la instal·lació d'una font pública i la renovació total del mobiliari. També es proposa a l'implantació de vorades de formigó i metall en els paviments, i una nova coronació per el mur de maó existent en la part inferior de la plaça. Per als Jardins Bacardí es proposa la millora del mobiliari urbà, la vegetació arbustiva, la millora puntual de parts del paviment amb la creació de noves vorades i la eliminació de paviments en desús.