Jardins del Cementeri Vell del Prat de Llobregat

Jardins del Cementeri Vell del Prat de Llobregat

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament del Prat de Llobregat
Localització: El Prat de Llobregat
Fi d'obra: 2007
Termini execució: 3,5 mesos
Paraules clau: Demolicions i moviment de terres, pavimentació i equipaments, jardineria i reg, enllumenat públic, clavegueram.
Descripció: Millora de l'accesibilitat eliminan les barreres arquitectóniques existents, amb un pendent longitudinal entre el 0,5 i el 12 % i unes pendents transversals inferiors al 2%. Normativa vigent: Codi d'Accesibilitat de Catalunya. Renovació de l'enllumenat millorant la capacitat lumínica d'acord amb els criterir d'estalvi energètic. Sistemes de projecció en el pla horitzontal. La superficie del sector de l'èmbit del projecte es de 3.496,53 m2.