Arranjament dels jardins de la finca Muñoz o Ramonet

Arranjament dels jardins de la finca Muñoz o Ramonet

Entitat contractant: Fundació Privada Julio Muñoz Ramonet
Localització: Barcelona
Fi d’Obra: Maig 2016
Descripció: El jardí fou creat al 1916 per Jean-Claude-Nicolas Forestier. Els treballs inclouen la recuperació del disseny i la vegetació. S’ha millorat l’accessibilitat a les zones de passeig amb la creació de recorreguts practicables, remodelat les instal·lacions per modernitzar i fer més eficient la xarxa de reg i millorat el sistema d’enllumenat. També s’ha reconvertit la piscina en un estany, alhora que s’ha intervingut en els dos que ja hi havia seguint els criteris de biodiversitat adequats per al funcionament d’estanys naturalitzats. Plantacions i renovació parcial de la vegetació.