Servei de manteniment de la jardineria de Molins de Rei

Servei de manteniment de la jardineria de Molins de Rei

Entitat contractant: Ajuntament de Molins de Rei
Localització: Molins de Rei
Data: Des de 1997 fins l'actualitat
Descripció: Manteniment integral de les zones verdes i de l'arbrat urbà. Tambè està inclosa la gestió de la xarxa de reg i del control i consum d'aigua. Durant l'any 2008 es va dur a terme un programa de telegestió del reg per aconseguir una millor gestió de l'aigua a les xarxes de reg.