Integració paisatgística dels entorns de La Tossa de Montbui

Integració paisatgística dels entorns de La Tossa de Montbui

o-de-moix

Entitat contractant: Diputacíó de Barcelona
Localització: Santa Margarida de Montbui
Fi d'obra: 2007
Paraules clau: Restauració paisatgística, murs, gabions, passeres, drenatges, sembres, plantacions, paviments, asfàltics.
Descripció: Integració paisatgística dels accessos i elements construïts mitjançant la formació de murs i gabions, la protecció de drenatges i cunetes, construcció de passeres, plataformes per a aparcaments, drenatges, sembres i plantacions.