Restauració hidrològica de la continuïtat del Riu Ebre

Restauració hidrològica de la continuïtat del Riu Ebre

o-de-moix

Entitat contractant: ACUAMED
Localització: Tortosa - desembocadura
Fi d'obra: En execució
Termini execució: 8 mesos
Paraules clau: Restauració paisatgística, moviment de terres, bosc de ribera, carril bici i camins de vianants, tanca de fusta, passeres de fusta
Descripció: Restauració integral de la vegetació de bosc de Ribera des de la ciutat d’Amposta fins la desembocadura del riu Ebre