Zones Humides – Hortes de Santa Eugènia

Zones Humides - Hortes de Santa Eugènia

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Girona
Localització: Horts de Santa Eugènia
Fi d'obra: 2008
Termini d’execució: 3 mesos
Paraules clau: Formació de bassa, plantacions i sembres, formació de camins, tancats, passeres, soterrament de BT.
Descripció: Projecte de creació d’una àrea de zones humides: Millora i restauració del marge del riu mitjançant esculleres naturalitzades Creació de dues zones humides de dimensions 5.350 i 4.500m2 Revegetació de l’àrea amb espècies de bosc de ribera i espècies aquàtiques Creació d’un itinerari per a vianants, miradors, zones de pic-nic, caseta bar, aparcament de bicicletes, punt d’informació Creació de passera de fusta, sobre-eixidor Soterrament de línia d’alta tensió.