Torrent Can Boada

Torrent Can Boada

o-de-moix

Entitat contractant: Consorci del Parc de Collserola
Localització: Can Borni (Parc de Collserola)
Fi d'obra: 2006
Paraules clau: Jardineria, reg, energia solar, depuració natural, serveis adaptats a minusvàlids.
Descripció: Reparació y restauració de marges y elements arquitectònics, paviments plantacions, instal·lacions de reg i de captació d’energia solar, restauració de bases de depuració natural i construcció de serveis públics adaptats a minusvàlids.