Restauració pressa i vas panta de Vallvidrera i entorns – Barcelona

Restauració pressa i vas panta de Vallvidrera i entorns - Barcelona

o-de-moix

Entitat contractant: Consorci del Parc de Collserola
Localització: Barcelona
Fi d'obra: 2005
Paraules clau: Restauració pressa i entorns.
Descripció: Adequació entorn del pantà mitjançant formació d'un conjunt de paviments (pedra natural, formigó imprès) elements de protecció i tanques, escullera de pedra calcària i passarel·la elevada.