Urbanització del carrer Budapest de Sabadell

Urbanització del carrer Budapest de Sabadell

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sabadell
Localització: c/ Budapest entre c/Estrasburg i c/Praga
Fi d'obra: 2008
Termini execució: 5 mesos
Palabras clave: Pavimentació, enllumenat, sanejament, semàfors, jardineria, reg, aigua potable.
Descripció:
  • Deconstrucció d'elements existents
  • Pavimentació de la calçada, voreres
  • Jardineria, plantació d'arbrat
  • Enllumenat públic
  • Sanejament
  • Xarxa de reg
  • Suministre d'agua potable
  • Xarxa de semàfors