Urbanització del carrer Progrés i la travessia d’Anselm Clavé

Urbanització del carrer Progrés i la travessia d'Anselm Clavé

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntamiento de Santa Margarida de Montbui
Localització: Santa Margarida de Montbui
Fi d'obra: 2007
Termini execució: 4 mesos
Paraules clau: Urbanització, paviments, mobiliari urbà, telèfon, baixa tensió, xarxa d'aigua, sanejament, enllumenat públic.
Descripció: L'objetiu de l'obra va ser l'urbanizació d'uns carrers perimetrals del casc antic de la vila per obtenir un passeig de vianants que conecta amb els camins agrícoles i un vial asfaltat de servei a indústria i a un equipament de guarderia. Els treballs van contemplar la realització de les xarxes de serveis de: telèfon, baixa tensió, enllumenat, xarxa d'aigua i els corresponents sanejaments. Els acabats de paviments diferencien un ús per al vial de trànsit rodat com paviment asfàltic i el vial polivalent de passeig amb paviment adoquinat i formigó acolorit. L'espai queda humanitzat amb el mobiliari i la plantació i arbrat (Feijoa Sellowiana) de floració singular.