Reparació de voreres i paviments de Sant Just Desvern

Reparació de voreres i paviments de Sant Just Desvern

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sant Just Desvern
Localització: Sant Just Desvern
Fi d'obra: 2005
Termini execució: 3 mesos
Paraules clau: Reparació voreres i paviments, tala, y pavimientos, tala, destoconat, plantació d'arbrat.
Descripció: L'objectiu del projecte és el sanejament de voreres aixecades per l'acció de les arrels de l'arbrat existent. Amb aquest objectiu es va procedir a la tala controlada d'arbrat, destoconat i eliminació del cos de l'arrel, demolició de paviments i voreres existents i reconstrucció de les voreres amb paviments de base i acabat amb pastilla de panot. Es va finalitzar l'obra amb la plantació d'arbrat d'alineació.