Urbanització dels entorns de l’escuela de “La Immaculada”

Urbanització dels entorns de l'escuela de “La Immaculada”

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Castellar del Vallès
Localització: Castellar del Vallès
Fi d'obra: 2008
Termini execució: 2 mesos
Parules clau: Sanejament, mobiliari, paviments i murs.
Descripció: L'objectiu del projecte és urbanitzar els entorns de "La Immaculada" per a millorar la seguretat i acondicionar la zona d'accés i espera a l'escola. Es proposa generar un espai en el entorn de l'escola més qualificat, i relacionat amb les actuacions de regeneració del centre de la vila; remodelació general de la Plaça Major de Castellar, el nou mercat municipal i centre cívic. El projecte proposa la regularització de la rampa d'accés per a millorar la seguretat i fer-la accesible a persones amb movilitat reduïda, amb la col·locació de passamans i els pendents requerides. Es re pavimentarà la rampa i replà amb el mateix paviment utilitzat en la remodelació de les àrees properes, per incloure aquesta actuació dins de la imatge global de la zona. El paviment utilitzat és un paviment prefabricat de peces de formigó. Es proposa contruir un mur al costat de la rampa, on s'ancoraran les lletres de xapa d'acer curvada que diran: "Escola La Immaculada". El mur anira aplacat de la mateixa pedradel paviment, així com els murs perimetrals de l'escola, amb Losa Vulcano. Dins el marc d'actuacions, es refarà la tanca de l'escola i la protecció dels esglaons i zona del replà al limit de la carretera de Sentmenat. Es proposa l'ubicació de dos bancs a la zona del replà d'espera de l'escola.