Local social a Can Passanals

Local social a Can Passanals

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Santa Margarida de Montbui
Localització: Santa Margarida de Montbui
Fi d'obra: 2007
Termini execució: 6 mesos
Descripció: Edificació, instal·lacions enllumenat, aigües.