Reordenació Plaça Taulí

Reordenació Plaça Taulí

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sabadell
Localització: Sabadell
Fi d'obra: 2007
Termini execució: 8 mes0s
Paraules clau: Reordenació, pavimentació, enllumenat, ajardinament, drenatge.
Descripció: La plaça Taulí és una de les més representatives de Sabadell, per la seva peculiaritat, estructura i perquè va ser executada per primera vegada als anys 60 per un mestre jardiner de reconegut nom. La proposta que va executar Moix, es basava en una recopilació històrica realitzada per uns paisatgistes contractats per l'Ajuntament. Fonamentalment, la remodelació va consistir en adequar l'espai als actuals requeriments, sense perdre de vista l'idea original, per això es va obrir la plaça amb nous paviments, però es van conservar la gran majoria de pins, es va remodelar una font antiga i es va implementar, amb força, vegetació d'arbust.