Urbanització de la Plaça del Munt, Urbanització El Racó

Urbanització de la Plaça del Munt, Urbanització El Racó

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Castellar del Vallès
Localització: Castellar del Vallès
Fi d'obra: 2007
Termini execució: 3,5 mesos
Paraules clau: Urbanització, clavegueram, pavimentació, soterrament de contenidors, enllumenat, reg automatitzat, mobiliari urbà, jocs infantils, jardinería, senyalització vertical i horitzontal.
Descripció: Conversió de la rotonda existent en una plaça urbana, instal·lació de clavegueram, pavimentació central i de boreres perimetrals, soterrament de contenidors, nou enllumenat, sistema de reg automatitzat, mobiliari urbà, jocs infantils, jardineria, senyalització vertical i horitzontal.