Ampliació del parc de Can Buxeres

Ampliació del parc de Can Buxeres

Entitat contractant: Consorci per la Reforma de la Gran Via
Localització: L’Hospitalet de Llobregat
Fin d'obra: 2015
Descripció: S'obre un nou accés des de la part inferior del parc i es genera un element de trobada entre el barri de Sant Feliu i el Parc. Es manté l'estructura topogràfica de la zona de torrent delimitant quatre plataformes diferencidiades destinades a diversos usos.