Manteniment d’arbrat de Sabadell

Manteniment d'arbrat de Sabadell

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sabadell
Localització: Sabadell
Fi d'obra: Del 2005 fins al 2009
Termini execució: En procés
Descripció: Manteniment integral de l’arbrat de la ciutat que es troba en via pública i carrers. Això implica totes les tasques de gestió de l’arbrat com la plantació, reg, escatada, podes, tractaments fitosanitaris, abatiments, transplantaments, .... Durant l’any 2007 es van podar 10.500 arbres i es van plantar unes 450 uts.