Manteniment de la zona del centre de Sabadell

Manteniment de la zona del centre de Sabadell

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Sabadell - Sector 4
Localització: Sabadell
Fi d'obra: Des de 2007 fins l'actualitat
Termini execució: En procés
Descripció: Manteniment de la zona del centre de Sabadell, on predomina la jardineria de flor de temporada i parterres d’arbustives. També hi ha un nombre important de jardineres que cal fer tasques de reposició i de reg manual en època estival i primavera. Dins d’aquest servei , s’inclou tota la jardineria interior de les dependencies municipals del propi Ajuntament i del despatx d’Alcaldia.