Manteniment zones verdes, del mobiliari urbà i dels jocs infantils

Manteniment zones verdes, del mobiliari urbà i dels jocs infantils

Entitat contratant: Aj. de Sant Vicenç dels Horts
Localització: Sant Vicenç dels Horts
Termini execució: 2013 fins l’actualitat
Descripció: Manteniment integral dels Espais Verds de Sant Vicenç dels Horts, a banda del manteniment de les zones de jocs infantil i del mobiliari urbà associat o no a aquestes zones. Aquest contracte inclou la esporga de l’arbrat viari, els tractaments fitosanitaris i la gestió dels sistemes de reg del municipi.