Conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins i altres zones verdes de titularitat municipal i de l’arbrat viari urbà, situats dintre del terme municipal de Salou. LOT 1

Conservació, manteniment i neteja dels parcs, jardins i altres zones verdes de titularitat municipal i de l'arbrat viari urbà, situats dintre del terme municipal de Salou. LOT 1

Entitat contractant: Ajuntament de Salou
Localització: Salou
data: Des del 03/2011 fins l’actualitat
Descripció: L’objecte d’aquest contracte és el manteniment integral de les zones verdes de titularitat pública i arbrat viari del municipi de Salou, entre la via del Tren i la línea de mar. Aquest Manteniment inclou la poda de l’arbrat viari, els tractament fitosanitaris, la reposició de flor de temporada , l’arbustiva, i el control i la gestió de xarxes de reg.