Manteniment de les zones verdes corresponents al LOTS 1 i 2 de la ciutat de Girona

Manteniment de les zones verdes corresponents al LOTS 1 i 2 de la ciutat de Girona

Entitat contractant: Ajuntament de Girona
Localització: Girona
Data: Des de 05/2011 fins l’actualitat
Descripció: Manteniment de la ciutat de Girona, té distribuïts les zones verdes en tres àmbit, dos dels quals els gestionarem des de Moix, Serveis i Obres, S.L. Es tracta de un servei integral que s’inclou també la poda de l’arbrat, les zones verdes i els tractaments en biològic. A destacar que la gestió dels espais verds de Girona, es troben sota tres criteris amb els quals hem de treballar per el manteniments dels jardins: - Control de la xarxa de reg amb el sistema de Telegestió implantat - Prioritzar l´’us de tractaments de lluita integrada, en front dels químics - Utilitzar espècies de baix requeriment hídric o les anomenades plantes de xerojardineria.