Servei de manteniment de diversos espais a la Universitat de Barcelona

Servei de manteniment de diversos espais a la Universitat de Barcelona

Entitat contractant: Universitat de Barcelona
Localització: Barcelona
Servei: Servei de manteniment de la Facultat de Dret, Econòmiques , Empresarials i Pavellons.
Data: Des de 2012 fins l'actualitat
Servei: Servei de manteniment de la finca Pedro Pons i Campus Edifici Històric.
Data: Des de 2009 fins l'actualitat
Servei: Servei de manteniment de la de la Facultat de Biologia, Física, Química i Geologia.
Data: Des de 2012 fins l'actualitat
Descripció: Manteniment i conservació dels diferents espais de jardineria realitzant feines de sega, desbrossades, esporga.... contracte de 6 anys. També es realitza manteniment de plantes d’interiors ubicades a despatxos i espais interiors comuns. Degut a ser espais vinculats a la docència aquelles feines de jardineria que precisen de maquinària s’han de combinar amb els horaris lectius. Manteniment integral de les zones verdes de la UB del Campus Edifici Històric i de la Finca Pedro Pons; on s’inclouen les tasques de poda d’arbrat, la reposició de flor de temporada , arbustiva, gespes i control i gestió de xarxes de reg.