Obres d’urbanització i supressió de barreres arquitectòniques al carrer Nou (Fase 1)

Obres d’urbanització i supressió de barreres arquitectòniques al carrer Nou (Fase 1)

o-de-moix

Entitat contractant: Ajuntament de Castellar del Vallès
Localització: Castellar del Vallès
Fi d'obra: 2008
Termini execució: 4 mesos
Paraules clau: Urbanització, clavegueram, aigua potable, fibra òptica, paviments, paviment asfàltic, senyalització vertical.
Descripció: Reurbanització del carrer amb la finalitat d’obtenir una secció a una mateixa cota per millora de l’accessibilitat, nova instal·lació de clavegueram, d’aigua potable, fibra òptica, paviment de llambordes, paviment asfàltic i senyalització vertical.