Millores de Plaça Tetuan i Passeig de Sant Joan

Millores de Plaça Tetuan  i Passeig de Sant Joan

(Barcelona)

Al mes de novembre vam començar les feines de millores als emblemàtics espais de la Plaça Doctor Robert (antiga Plaça Tetuan ) i el Passeig de Sant Joan a la ciutat de Barcelona, feina efectuada directament pel districte de l’Eixample. La previsió de treball és de 2,5 mesos i les principals tasques a realitzar són:

  • Canvi del paviment de sauló actual de la plaça per un paviment natural de sauló estabilitzat.
  • Canvi de llumeneres a tota la plaça; trasplantaments d’alguns exemplars d’arbrat de la plaça.
  • Repassos varis de paleteria en diversos elements arquitectònics de la plaça.
  • Millora a les plantacions arbustives i herbàcies del passeig.
  • Reajuntar gran part del paviment de llambordins d’aquest.
  • Petites actuacions de serralleria en ambdós espais.
  • Arranjament dels paviments d’escossells aixecats per arrels dels arbres a la part de dalt del passeig.