Millora de Camí del Sorral

Millora de Camí del Sorral

(Area Metropolitana de Barcelona)

A principis de desembre s’iniciaren les obres de millora del Camí del Sorral al Prat de Llobregat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  Obra dirigida pels tècnics de la AMB en directa col·laboració amb els serveis tècnics de l’ajuntament del municipi. La previsió és finalitzar a principis d’any i les principals àrees d’actucació són:

  • Canvi de mobiliari urbà
  • Formació de nova cuneta revegetada amb manta orgànica i hidrosembra al llarg de tot el camí.
  • Canvi de sauló a les zones d’esbarjo.
  • Plantació de pollancres i arbustos.
  • Instal·lació de reg per goteig a les plantacions d’arbrat.