Condicionament de l’antiga granja del Ritz

Condicionament de l’antiga granja del Ritz

(Barri de Vallbona de Barcelona)

A finals de novembre s’han iniciat les feines de neteja dels entorns i interiors de l’antiga granja Ritz i  Masia annexa al barri de Vallbona de Barcelona . Aquest encàrrec el portem a terme per la gerència de Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona. Les feines es conclouran a principis d’any i bàsicament corresponen a:

  • Tales i retirada d’arbrat mort o bé que presenta un clar risc de caiguda.
  • Buidat i eliminació de tota la runa de l’interior de la granja i dels seus entorns.
  • Eliminació dels elements arquitectònics que puguin presentar algun perill de caiguda.
  • Tapiat de portes i finestres de l’edifici per evitar possibles actes vandàlics que puguin degradar encara més la seva estructura i muntatge de tanca perimetral per protegir l’entrada a tot el recinte de la granja i la masia.