Parc de les lletres Catalanes

Parc de les lletres Catalanes

(Tarragona)

En breu s’iniciarà per l’ajuntament de Tarragona la urbanització del parc de les lletres catalanes , en aquest cas la obra esp ortarà a terme mitjançant UTE amb la empresa EMTE SERVICES. Les tasques més importants a realitzar són:

  •  Instal·lació de la xarxa de sanejament.
  • Pavimentació de tot el parc.
  • Instal·lació de jocs infantils i mobiliari urbà.
  • Construcció d’un casal per l’associació de veïns del barri.
  • Construcció d’una pista poliesportiva
  • Plantacions i instal·lació de reg mitjançant sistema de programació amb telegestió.
  • Instal·lació de nou enllumenat a tot el parc.