Restauració jaciment Romà

Restauració jaciment Romà

(Can Tacó. Turó d'en Roina)

El passat 27 d’octubre s’inaugurà de forma oficial, les obres d’adequació del jaciment romà de Can Tacó, Turó d’en Roina , situades entre els municipis de Montornès del Vallès i Montmeló . El client d’aquest important projecte és l’ICAC (Institut Català d’Arqueologia Clàssica) , òrgan depenent de la Generalitat de Catalunya. Les principals actuacions que s’hi realitzaren són:

  • Rehabilitació, neteja i construcció de gabions i tanques metàl·liques en acer corrugat a la zona del jaciment.
  • Construcció de pèrgola ornamental al centre del jaciment.
  • Construcció d’un centre de serveis totalment integrat al paissatge, per les visites al jaciment.
  • Diverses plantacions i hidrosembres en tot l’entorn; restauració i millora dels camins d’accés al jaciment.
  • Construcció d’una depuradora biològica tipus “wetland” per depurar les aigües provinents del centre de serveis.

El projecte i direcció d’obra han estat a càrrec de l’arquitecte Toni Gironès  amb l’ajuda de l’Albert Brufau en la direcció executiva , col·laborant amb Naturalea i Conservació en el seguiment de les obres de restauració ambiental. Per la singularitat de l’actuació , el Dr. Josep Guitart, del mateix ICAC, i la directora del museu de Montmeló, Montse Tenas, han estat seguint les obres de molt a prop.

Cal destacar, a la Inaugruació, la presència i parlament dels alcaldes de Montmeló i Montornès,  Srs. Antoni Guil i Jose A. Montero respectivament; de la directora del ICAC Sra. Isabel Rodà i del Director General de patrimoni Cultural Sr. Joan Pluma . El Dr. Josep Guitart també va fer una minuciosa explicació del projecte dut a terme i dels seus antecedents històrics. Cal destacar, també, la presència d’un nombrós públic que va poder visitar el jaciment, amb la explicació de tècnics del ICAC, i gaudir d’un bon audiovisual del treball realitzat.