Millores al Parc Llobregat (Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat)

Millores al Parc Llobregat

(Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat)

Millores en el funcionament del parc consistentsen l'habilitació de zones delleure i la instal·lació d'elements per a les pràctiques d'esport.