Rehabilitació de la vorera del C/ Puig i Cadafalch (Ajuntament d’Esplugues de Llobregat)

Rehabilitació de la vorera del C/ Puig i Cadafalch

(Ajuntament d'Esplugues de Llobregat)

Les obres realitzades han consistit en l'eliminació del paviment de la vorera, ja que estava malmès per les arrels dels arbres. Els arbres s'han mantingut i s'ha col·locat una malla electrosoldada per al recolçament de plantes enfiladisses. També s'ha instal·lat un sistema de reg automàtic i un sistema de pilones d'il·luminació. Per últim s'ha col·locat una reixa per impedir l'accés dels vianants a la vorera.