Subministració i plantació d’arbustatge a diferents emplaçaments a la ciutat de Barcelona (Ajuntament de Barcelona Parcs i Jardins). UTE TEB Verd

Subministració i plantació d'arbustatge a diferents emplaçaments a la ciutat de Barcelona

(Ajuntament de Barcelona Parcs i Jardins)

UTE TEB Verd

Treballant amb els equips del TEB Verd, hem dut a terme el subministrament i plantació de grups arbustius a diferents emplaçaments de la ciutat de Barcelona.