Millores als Jardins de Can Mantega a Sants- Montjuïc (I.M. Parcs i Jardins de Barcelona)

Millores als Jardins de Can Mantega a Sants- Montjuïc

(I.M. Parcs i Jardins de Barcelona)

 

L’objectiu de les obres és recuperar la forta presència de verd tradicional a l’àmbit, millorar els paviment i l'ampliació de les àrees de joc infantils i de l'àrea d'esbarjo per a gossos. Amb la nova ordenació dels parterres i la implantació de rampes accessibles es millora la connectivitat entre els carrers confrontants i el carrer Joan Güell.

Cal destacar la important feina de protecció de l'arbrat que s'ha fet durant els moviments de terres.