Millores en l’itinerari del Poblat Ibèric Can Oliver (Ajuntament de Cerdanyola)

Millores en l'itinerari del Poblat Ibèric Can Oliver

(Ajuntament de Cerdanyola)

 

 

Millores de les àrees de circulació, instal·lació de pilones de separació dels elements del jaciment, baranes de protecció, senyalització, creació de punts d'observació i manteniment de les restes visitables.