octubre 5, 2016

CAT OSHAS 18001

OSHAS 18001

Amb la finalitat d’orientar l’actuació de totes les persones que formen part de la nostra organització, i de millorar de manera contínua les condicions de treball a l’empresa, Moix, Serveis i Obres, S.L. adopta la següent política de seguretat i salut en el treball:

  • La seguretat i salut dels treballadors és un dels objectius permanents i fonamentals, de la mateixa manera que ho són la qualitat, el respecte al medi ambient, la productivitat i la rendibilitat de les activitats, i ha de ser gestionada amb el mateix rigor professional que les altres àrees claus de l’empresa.
  • Estem al servei dels nostres clients, compromesos amb la societat, el medi ambient i la salut dels nostres treballadors, respectant el marc legal i normatiu establert per a cada cas.
  • La seguretat i salut dels treballadors s’ha de considerar en qualsevol activitat que es realitzi o s’ordeni i en totes les decisions que s’adoptin, com a part integrant de les decisions de negoci.
  • Assumim la necessitat d’una millora continua en la qualitat dels nostres productes i serveis, dels nostres processos i de les nostres condicions de treball.
  • Tota tasca ha de ser realitzada amb les degudes mesures de seguretat. Entenem que el treball, per a realitzar-lo correctament, ha de fer-se amb seguretat.
  • Les persones constitueixen el valor més important per al desenvolupament de la nostra empresa. Per això, han de tenir unes condicions de treball adequades i han d’estar identificades amb els objectius de la nostra organització i amb el nostre projecte empresarial.