octubre 5, 2016

CAT ISO 9001

ISO 9001

La Direcció de Moix, Serveis i Obres, S.L. es compromet a millorar contínuament en el treball tan a nivell intern com pel que fa als serveis que oferim als nostres clients, implantant el nostre Sistema de Gestió de la Qualitat.

En referència a la política de qualitat, Moix, Serveis i Obres, S.L., aconsegueix superar-se contínuament:

  • Fomentant les bones practiques professionals i la qualitat de tots els  treballs, complir amb les expectatives dels nostres clients i aconseguir la plena satisfacció, d’acord amb els seus requisits i amb el de les normes tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme  i complint la legislació vigent.
  • Implementant, mantenint i millorant de forma continuada el sistema de qualitat.
  • Posant el recursos i estímuls necessaris per tal que els professionals de Moix, Serveis i Obres, S.L., estiguin suficientment formats i motivats per fer les tasques que desenvolupen.
  • Comprometent-nos i promovent als nostres proveïdors i subcontractistes als objectius de qualitat de Moix, Serveis i Obres, S.L., implicant els membres de l’organització en la prevenció d'errades.
  • Resolent les deficiències en la gestió dels serveis i de postvenda des del mateix moment que siguin detectades.