gener 3, 2017

CAT Gestión integrada de plagas Que hacemos

CONTROL BIOLÓGIC. Utilització de fauna autóctona pel control de plagues i malalties dels nostres arbres.

ENDOTERAPIA. Utilització del sistema Arborsystem © per a realizar injeccions directes al sistema vascular dels arbres, mitjançant un métode menys agressiu al tractarse de micro injeccions i no de barrenes.

TRACTAMENTS QUIMICS. Disposem de 5 maquines atomitzadores per a poder realitzar tractaments químics per erradicar la plaga, en cas que les altres técniques de control integrat no funcionin.