octubre 2, 2016

CAT Urbanización Que hacemos

  • Demolicions, excavacions, perfilats i condicionament de terrenys
  • Urbanització vial, drenatges, sanejaments i abastament d'aigua
  • Mobiliari urbà, senyalització i equipaments de lleure
  • Construcció i manteniment de camins, paviments i piscines
  • Tancaments i mamposteria ornamentals, murs de contenció, control de l'erosió mitjançant gabions
  • Construcció d'àrees de joc infantil i paviments de cautxú