1. 1


CONTROL BIOLÓGIC. Utilització de fauna autóctona pel control de plagues i malalties dels nostres arbres.

ENDOTERAPIA. Utilització del sistema Arborsystem © per a realizar injeccions directes al sistema vascular dels arbres, mitjançant un métode menys agressiu al tractarse de micro injeccions i no de barrenes.

TRACTAMENTS QUIMICS. Disposem de 5 maquines atomitzadores per a poder realitzar tractaments químics per erradicar la plaga, en cas que les altres técniques de control integrat no funcionin.

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5