Tractaments Fitosanitaris

El nou marc legislatiu que ens situa el Reial decret 1311/2012 sobre l’ús sostenible dels productes fitosanitaris ens adreça cap a un concepte global de gestió integrada dels espais verds i, per tant, a una lluita integrada de les plagues i malalties.

MOIX, Serveis i Obres S.L, planteja un servei basat en la gestió integrada de plagues i malalties (GIP) als diferents espais verds dels nostres pobles i ciutats, reduint al màxim l’aplicació de productes químics que puguin comportar un greuge per a la biodiversitat present a cada espai.

TECNIQUES DE LLUITA INTEGRADA


CONTROL BIOLÒGIC

El control biològic és una de les tècniques més importants al control integrat de plagues i malalties (GIP). Aquest mètode de control consisteix en la utilització d’organismes vius per controlar les poblacions d’un altre organisme, el qual és considerant l’agent causant de la plaga. El concepte control és molt important ja que no parlem d’erradicar una plaga sinó de mantenir-la dins d’uns llindars de tolerància.

Parlem de control biològic quan utilitzem parasitoids, depredadors i control microbià (microorganismes i nematodes). També estan incloses les tècniques de control per interferència en el comportament. Per poder dur a terme un bon control biològic cal tenir en compte quatre factors:

Conèixer els condicionants climàtics i els estats fenològics de la vegetació objecte de tractament.
Coneixement de la dinàmica poblacional i l’estat fenològic de la plaga que pot ser atacada per l’agent biològic.
Aplicació dels agents biològics al moment òptim per obtenir el major percentatge d’èxit.
Seguiment periòdic de l’evolució de la plaga i de l’agent biològic una vegada realitzats els alliberaments.

ENDOTERÀPIA

L’endoteràpia és un mètode alternatiu de tractament fitosanitari de l’arbrat respecte als tradicionals tractaments aeris, en què destaquem, d’una banda, l’absència de nebulització o atomització de productes químics a l’ambient i, per l’altra , la total innoqüitat per a la salut dels ciutadans podent-se utilitzar a qualsevol hora del dia. Aquest mètode compta amb la ventaja de poder focalitzar el tractament, evitant així els tractaments indiscriminats.

El sistema consisteix en la inyecció al tronc d’una substància nutritiva o fitosanitària que es distribueix per tot el sistema vascular de la planta. MOIX disposa de la maquinària necessària per als tractaments ja que les casuístiques varien segons l’espècie objecte de tractament.

Treballem amb Arborsistem i Endoteràpia Vegetal.

TRACTAMENTS AMB ATOMITZADOR

La lluita integral de plagues i malalties no descarta l´ús de productes fitosanitaris, però sempre han de ser la darrera opció i s´han d´utilitzar els productes autoritzats pel ministeri d´Agricultura, Pesca i Alimentació.

Abans de realitzar el tractament s’ajustarà el volum de producte segons les especificacions tècniques del fabricant i es revisarà l’equip atomitzador: broquets, pressió i velocitat de treball.

MOIX també disposa de pèrxes de fibra de carboni per als tractaments a les palmeres.

Contacte